ШКОЛА РІЗЬБЯРСТВА
 

Починаючи з 1986-1987 навчального року, в Бродівському педагогічному училищі (нині КЗ ЛОР «Педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича») працює організований викладачем Ошурком Ігорем Степановичем гурток «Різьблення по дереву». Науково-методичною основою для його роботи стало глибоке вивчення творчості відомих косівських майстрів, членів Спілки художників колишнього СРСР — В. Гуза. І. Павлика, творчого доробку родини Шкрібляків, митців Львівщини. Вимоги часу, стійкий інтерес студентів, запити освітянських установ, копітка та продуктивна робота гуртка дали підстави для введення на відділі «Трудове навчання та креслення» у 1990 році додаткової кваліфікації «Керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва".

Для повнішого розуміння методик навчання декоративно- ужиткового мистецтва та художньої обробки деревини, викладачем Ошурком І.С., було вивчено досвід підготовки майстрів Косівського коледжу прикладного та декоративного мистецтва ім. В. Касіяна (тепер інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв), та викладачів Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша. Це дало можливість глибше проаналізувати мистецьку підготовку майбутніх вчителів трудового навчання з художньої обробки деревини, внести відповідні корективи до діючого навчального плану, розробити і впровадити в дію власні програми з усіх дисциплін спеціалізації, створити матеріально-технічну та методичну бази.

Майстерня ручної обробки деревини і кабінет декоративно-ужиткового мистецтва (тепер українських народних ремесел) реконструйовані та оформленні студентами-старшокурсниками коледжу, за власними проектами, у вільний від навчання час. Вони обладнані постійними та змінними виставками, технічними засобами навчання старого та нового покоління: аудіо, відео-технікою, комп'ютерами, мультимедійним проектором, принтером, сканером, ксероксом, цифровим фотоапаратом. Велика увага в роботі приділяється використанню відео-сюжетів. На заняттях використовуються фрагменти записів гурткових занять, і відео-сюжети з морфології декоративно-ужиткового мистецтва та майстер-класи з більшості практичних робіт.

Особливої уваги заслуговують унікальні стенди, що виготовлені студентами під керівництвом викладача, на яких можна прослідкувати усю послідовність технології виготовлення і оздоблення кожного виробу з основних видів і технік художньої обробки деревини.

Водночас практика показує – ніщо не стимулює студентів до роботи над творчими, естетично завершеними виробами так, як проведення різноманітних виставок. Вони проводяться після кожної комплексної практичної роботи в коледжі та школах міста, де наші студенти проходять пробну практику. Вихованці Ігоря Степановича беруть участь у міських, районних, обласних та всеукраїнських виставках творів ужиткового мистецтва. Схвальні відгуки відвідувачів отримали роботи нашого сту­дентства у м. Києві та м. Львові.

Утвердженням "Школи різьбярства" нашого коледжу стало визнання членами журі усіх наших 12 конкурсних робіт, що були представлені на Всеукраїнському конкурсі студентської молоді з декоративно-прикладної творчості, який проходив 14-16 квітня 2014 року в Уманському педагогічному університеті імені Павла Тичини. Особливістю цьогорічного конкурсу була можливість представляти вироби, правда з певними обмеженнями, заочно. За вагомий внесок у розвиток українського декоративно-прикладного мистецтва та підготовку студентства отримано подяку від Голови організаційного комітету доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Н.С. Побірченка, а кожен з десяти студентів нагороджений сертифікатом учасника Всеукраїнського конкурсу студентської молоді.

Стало доброю традицією проведення олімпіади з Українських Народних Ремесел кожного навчального року. Це стимулює талановитих і працьовитих студентів-третьокурсників. Важливо і те, що об'єкти праці постійно змінюються. Так минулого року учасники олімпіади виготовляли указки, а цього року – ложки декоративні. А 19  лютого 2015 року в майстерні художньої обробки деревини відбувся ІІ тур олімпіади з Українських Народних Ремесел. 

Викладач не послаблює зв'язків та творчого обміну досвідом з випускниками, які працюють у школах та позашкільних навчальних закладах. Так, зокрема, у щорічних районних і обласному огляді-конкурсі «Таланти твої, Україно!» у номінації з тригран­но-виїмкового різьблення призові місця посідають учні, що займаються в гуртках, якими керують випускники коледжу. Приємно зазначити той факт, що серед неодноразових переможців учні Бродівських ЗО ССШ № 2, ЗО СШ №3 (заняття проводять учителі-ентузіасти С. Пастерук, В.Степанюк, В.Лаврін).

Переважна більшість вчителів трудового навчання західного регіону України, випускників нашого навчального закладу, які отримали цю додаткову спеціалізацію, є керівниками гуртків декоративно-ужиткового мистецтва у школах та позашкільних навчальних закладах. Багато з них, отримавши освіту, стали мистецтвознавцями, різьбярами, архітекторами, майстрами ПТУ. Так, наприклад, Роману Дацку, випускнику Бродівського педагогічного коледжу, який у 2012 році навчався в магістратурі Львівської академії мистецтв, присвоєно почесне звання «Народний майстер України».